Parodontale Behandeling

Parodontitis is een ontsteking van het steunweefsel van de tanden en kiezen. Dit houdt in dat een oppervlakkige tandvleesontsteking (gingivitis) zich niet beperkt tot het tandvlees, maar ook het onderliggende botweefsel en het steunweefsel aantast onder invloed van tandplak en bacteriën. Dit proces gebeurt meestal geleidelijk en nagenoeg pijnloos.
Door deze botafbraak ontstaan smalle ruimtes tussen de wortel en het tandvlees, de zogenaamde ‘pockets’. Deze pockets zijn thuis met een tandenborstel niet te reinigen, maar worden wel geleidelijk dieper waardoor tanden en kiezen uiteindelijk los komen te staan.

Meestal geeft een tandvlees- of kaakbotontsteking geen klachten en is om deze reden vaak moeilijk te constateren. In de eerste intake zal de mondhygiëniste met u bekijken wat uw mondsituatie is en daarop een passende behandeling voorstellen. Gelukkig kan dit afbraakproces ten gevolge van parodontitis meestal met de juiste behandeling worden voorkomen of op zijn minst worden gestabiliseerd.

1.Pocketstatus of parodontiumstatus

Wanneer we parodontitis vermoeden, voeren we een pocketstatusonderzoek uit. Dit houdt in dat we rondom alle tanden en kiezen de diepte van de pockets meten en aanwezigheid van bloedingen, plak, en/of tandsteen noteren zodat we kunnen vaststellen hoe diep de ontsteking zit en of er sprake is van gingivitis en/of parodontitis.
Naar aanleiding van de pocketstatus wordt een gepaste behandeling voorgesteld.

Er kan in plaats van een pocketstatusonderzoek ook gekozen worden voor een onderzoek naar de parodontiumstatus als de mondsituatie hier aanleiding toe geeft. Dit is een uitgebreider onderzoek waarbij we rondom de tanden en kiezen de diepte van de pockets meten, de aanwezigheid van bloedingen, plak en/of tandsteen noteren. Daarnaast noteren we in welke mate wortelhalzen blootliggen, of er tussen de wortels van een kies ook ontsteking aanwezig is en of er loszittende tanden en kiezen aanwezig zijn.

2. Behandelplan

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek stellen we een behandelplan op. Wanneer de ontsteking nog niet ver doorgedrongen is, reinigen we het gebit en worden tevens tandplak en tandsteen verwijderd. Bij een diepere ontsteking kan het nodig zijn ook een grondige reiniging van de wortels van uw tanden en kiezen uit te voeren. Bij het behandelplan ontvangt u ook een begroting, zodat u bij uw zorgverzekeraar kunt navragen welke vergoedingen hiervoor gelden.

3. Evaluatie

In alle situaties zullen we na een aantal maanden de status van uw tandvlees opnieuw bekijken. We meten de pockets dan om te zien of er genoeg/voldoende verbetering is opgetreden.

De resultaten van de parodontale behandelingen zijn over het algemeen succesvol, mits de behandelaar en patiënt hier tijd voor nemen en er aandacht aan schenken. Veelal blijkt het noodzakelijk te zijn de behandelingen preventief en periodiek voort te zetten in kortere nazorg-consulten als de mondsituatie is gestabiliseerd.

Afspraak maken of inschrijven nieuwe patiënt?

Afspraak maken bij de tandarts of mondhygiëniste?

Neem dan tijdens kantoortijden contact met ons op telefoonnummer 024 360 33 35.

Bent u nog geen patiënt bij ons?

Van harte welkom, schrijf uzelf dan online in via het inschrijven button.