Groesbeekseweg 53
6524 CN Nijmegen

024 360 3335
Slider

Kronen en bruggen

Een kroon of brug vervangt een beschadigde tand of kies. Bij EviDent Mondzorg plaatsen alle tandartsen zowel kronen als bruggen. De voordelen van deze behandeling:

  • Herstel van de functie van een tand of kies
  • Maakt uw gebit weer compleet
  • Gaat scheefgroei tegen van omliggende tanden of kiezen

024 360 3335 Afspraak maken

Ga direct naar:

Wat is een kroon?

Een kroon is een huls of kapje over een bestaande tand of kies ten behoeve van duurzaam herstel van functie en esthetiek. Een kroon kan van verschillende materialen worden gemaakt, afhankelijk van de situatie. Zo zal achterin de mond een materiaal of combinatie van materialen worden gebruikt die veel kauwkrachten kan verdragen, terwijl voor in de mond de keuze kan worden gemaakt voor materialen met de beste esthetische eigenschappen.

Materialen en eigenschappen:

  • Goudlegeringen; nog steeds een van de meest hoogwaardige materialen, het kan zeer langdurig zwaar belast worden. Vaak wordt hier echter niet voor gekozen vanwege de hoge techniekkosten en de esthetiek.
  • Zirconiumoxide; zeer hard en duurzaam keramiek. Zirconiumoxide wordt daarom vaak achterin de mond gebruikt. Vaak wordt dit materiaal als eerste laag gebruikt waarna handmatig porselein wordt opgebakken voor optimale esthetiek.
  • Gecombineerde materialen; er bestaan verschillende materialen die een combinatie van lithiumdisilicaatkeramiek en zirconiumoxide gebruiken om zowel sterke als esthetisch goede kronen te maken met relatief lagere kosten.

Wanneer wordt een kroon geplaatst?

Er kan geadviseerd worden een kroon over een tand of kies te zetten indien:

  • Er onvoldoende houvast is voor een vulling. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan.
  • Er risico bestaat dat een tand of kies breekt zoals bij een zeer grote vulling en/of na een wortelkanaalbehandeling.
  • Verbeteren van de esthetiek. Kronen kunnen op zeer duurzame wijze de esthetiek van tanden verbeteren, denk hierbij aan tandstand en kleur.

Hoe verloopt de behandeling?

Allereerst moet er voldoende ruimte en houvast zijn om de kroon over de tand heen te zetten. Een kroon vervangt dus niet de volledige tand; de wortel en het binnenste deel van de natuurlijke kroon blijven bestaan (voor volledige tandvervanging kunt u verder lezen bij bruggen en implantaten). Om voldoende ruimte te maken wordt een deel van het tandoppervlak weggeslepen, dit gebeurd rondom de tand waar nodig en op het kauwvlak.

Nadat er voldoende ruimte is gemaakt en de preparatie de geschikte vorm heeft, wordt een speciale, zeer gedetailleerde afdruk gemaakt van de kaak waar de tand of kies zich in bevindt. Ook wordt er nog een afdruk van de andere kaak gemaakt om de volledige mondsituatie vast te leggen. Als laatste wordt tijdens deze afspraak de kleur voor de definitieve kroon bepaald en een tijdelijke kroon geplaatst.

De volgende afspraak vindt plaats na minimaal twee weken. Tijdens die twee weken maakt de tandtechnieker aan de hand van de genomen afdrukken de kroon. Tijdens de tweede afspraak wordt er gekeken of de kroon past en naar wens is. Zo ja, dan kan de kroon direct worden geplaatst.

Wat is een brug?

Een brug is een vaste en duurzame oplossing voor tandvervanging. Indien er in de mond een of meerdere tanden (en/of kiezen, hierna allemaal aangeduid als tanden) ontbreken, kunnen deze door middel van een brug worden vervangen als de situatie zich daarvoor leent. Een brug bestaat uit brugpijlers en brugtussendelen op de plek van de missende tanden en of kiezen. Een brugpijler is in feite exact hetzelfde als een bekroonde tand (zie onderdeel kronen).

Zo kan er in het meest simpele voorbeeld tussen twee bekroonde tanden een brugdeel gemaakt worden. Deze twee kronen en het brugdeel vormen samen één geheel en worden dus ook in één keer gemaakt en geplaatst.

Wanneer wel en wanneer niet?

Een brug is een goede oplossing op het moment dat er tanden direct naast de missende tand staan, die niet veel te lijden hebben als er een kroon op gezet wordt of daarbij zelfs gebaat zijn. Veelal gaat het dan om tanden waar grote vullingen en/of wortelkanaalbehandelingen in gedaan zijn.

Als de tanden direct naast de missende tand volledig of nagenoeg gaaf zijn zou er eigen tandmateriaal weggeslepen moeten worden (zie: hoe wordt een kroon gemaakt?) om een brug te kunnen plaatsen. In dit geval wordt er veelal geadviseerd een implantaat te plaatsen.

Uw situatie

Het bovenstaande is een korte samenvatting van de mogelijkheden binnen het kroon- en brugwerk. Ieder mens is anders en iedere mond is anders. Voor een persoonlijk advies, toegepast op uw situatie vragen we u uw wensen en de mogelijkheden te bespreken met uw tandarts. Neem contact met ons op voor een afspraak.
024 360 3335 Afspraak maken