Groesbeekseweg 53
6524 CN Nijmegen

024 360 3335
Slider

Afspraak wijzigen

Wij nemen de tijd voor u als patiënt. Deze tijd wordt vooraf gereserveerd. Daarom vragen wij onze patiënten afspraken tijdig te verplaatsen of af te zeggen. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u de ingeplande afspraak tot 2 werkdagen ervoor kosteloos wijzigen of annuleren. Zo kunnen wij deze tijd bij een andere patiënt aanbieden. Neem contact met ons op om uw afspraak te wijzigen.
024 360 3335 Afspraak wijzigen

Op zowel onze website als in onze praktijkinformatie staat vermeld dat wij genoodzaakt zijn de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet minimaal 2 werkdagen van te voren is afgezegd of is verplaatst, in rekening te brengen. Op tijd afzeggen of verplaatsen voorkomt onnodige kosten.

Natuurlijk hebben wij er begrip voor dat u door ziekte of door andere omstandigheden een afspraak niet kunt nakomen.

Echter, bij een volgende keer annuleren van gereserveerde behandeltijd of het niet-nakomen van een afspraak, zijn wij genoodzaakt daar kosten voor in rekening te brengen. Het is voor ons onmogelijk om op korte termijn andere patiënten in te plannen op deze gereserveerde tijd.
Bent u met (niet minimaal binnen 2 werkdagen) of zonder bericht afwezig dan ontvangt u van ons:

• Eerste keer:
U ontvangt van ons een 0-factuur.
Een 0-nota is een herinnering dat er behandeltijd was gereserveerd, die geen andere invulling heeft kunnen krijgen.

• Tweede keer:
U ontvangt van ons een factuur:
– Afspraak korter dan 30 minuten: € 10,00.
– Afspraak langer dan 30 minuten: € 20,00.

• Derde keer:
U ontvangt van ons een factuur naar rato ingeplande behandeltijd.
– Afspraak tandarts: U ontvangt een factuur van € 10,00 per 5 minuten ingeplande behandeltijd.
– Afspraak mondhygiënist of preventie assistent: U ontvangt een factuur van € 5,00 per 5 minuten ingeplande behandeltijd.

Indien er 2 jaar geen melding van afmelding of niet nagekomen afspraken vermeld staat, wordt de eerste afmelding weer als eerste melding gezien.