Update 16 april 2020: continueren reguliere behandelingen

Woensdag 22 april 2020 starten wij weer met reguliere behandelingen. Wij volgen hierin het landelijk besluit van de mondzorgkoepels. Wij verwachten grote drukte aan de telefoon voor het maken van nieuwe afspraken. Om lange wachttijden aan de telefoon te voorkomen, kunt u ons een e-mail sturen. Geef in de e-mail aan waarvoor u een afspraak […]

Update 15 maart 2020: coronavirus (COVID-19)

Gezien de omstandigheden rondom de verspreiding het corona-virus zijn wij helaas gedwongen om de geplande behandelingen op te schorten tot na 5 april 2020. Wij volgen hierin het landelijk besluit van de KnmT (tandartsenvereniging). De praktijk blijft bereikbaar voor ernst